facebook-liten (1K) facebook   blogger-logo (1K) blogg

   Del |

Sponsorer


norsk-industri-logo (5K)

uio-logo (6K)

tekna-logo

forskningsradet-logo (6K)

naturfagsenteret-logo (6K)

 

[VWR-logo]
[YARA-logo] [GE-logo]
[Borregard-logo]

 

[UiT-logo] [UiS-logo]
[UMB-logo] [Thor energy-logo]
[LTO-logo] [Jotun-logo] [Matriks-logo] [Dynea-logo]
[NLF-logo] [Lilleborg-logo]
[Teknolab-logo] [Chiron-logo]
[Institut francais-logo] [DNVA-logo]
[Fransk-Norsk Stiftelse]

[NBS-logo]

www.chemistry2011.org

[217441]

Kjemiåret 2011

Temaer

Det er mange gode grunner til å erklære et internasjonalt kjemiår, både med det lokale og det globale perspektivet for øye. Norsk kjemisk selskap og dets arrangementskomité har en stor utfordring i å finne hensiktsmessige måter å nå ut med våre budskap, slik at vi ivaretar det saklige innholdet til tross for en populær og lettfattelig form. På ene siden har vi at alvorlige og nesten uoverstigelig globale problemer, på den andre siden vil vi skape optimisme og få fram folks engasjement for disse sakene. Vårt mål er nå fram til mange, og vår hovedmålgruppe vil være skolebarn og ungdom.

Vi har valgt følgende temaer:

  • Kjemi og andre fag. Forklare at kjemisk betraktningsmåte er naturlig del av fysiologi og medisin, biologi, geologi og miljøfag
  • Den vitenskapelige metode (filosofi)
  • Kultur og kjemi (malerier, vin, musikk, fyrverkeri) – Kriminalkjemi
  • Berømte norske kjemikere (Odd Hassel, Gullberg og Waage, Lars Onsager, Ellen Gleditsch (elev av Curie, kvinneperspektiv), mfl. ).
  • Grønn kjemi og bærekraftig utvikling
  • Kjemi og energi
  • Nye produkter, nanoteknologi
  • Nye medisiner (malaria, tuberkulose)
  • FNs milleniummål og kjemiens rolle

Berømte norske kjemikere

peter-waage (5K) Peter Waage
1833-1900
Les mer på SNL.no
c-m-guldberg (6K) Cato Maximilian Guldberg 1836-1902
Les mer på SNL.no
ellen-gleditch (6K) Ellen Gleditsch
1879-1968
Les mer på SNL.no
odd-hassel (7K) Odd Hassel
1897-1981
Les mer på SNL.no
lars-onsaker (6K) Lars Onsager
1903-1976
Les mer på SNL.no