facebook-liten (1K) facebook   blogger-logo (1K) blogg

   Del |

Sponsorer


norsk-industri-logo (5K)

uio-logo (6K)

tekna-logo

forskningsradet-logo (6K)

naturfagsenteret-logo (6K)

 

[VWR-logo]
[YARA-logo] [GE-logo]
[Borregard-logo]

 

[UiT-logo] [UiS-logo]
[UMB-logo] [Thor energy-logo]
[LTO-logo] [Jotun-logo] [Matriks-logo] [Dynea-logo]
[NLF-logo] [Lilleborg-logo]
[Teknolab-logo] [Chiron-logo]
[Institut francais-logo] [DNVA-logo]
[Fransk-Norsk Stiftelse]

[NBS-logo]

www.chemistry2011.org

[217438]

Kjemiåret 2011

Mål

marie-curie (25K)

Marie Sklodowska-Curie
(1867-1934)
vant Nobelprisen i fysikk i1903 og
Nobelprisen i kjemi i 1911

Kjemi har stor betydningen for menneskenes materielle og kulturelle utvikling, både historisk og for framtida. For Kjemiåret 2011 i Norge er formålet nettopp å vise allmennheten hvilken avgjørende betydning kjemien har og har hatt. Barn og ungdom vil være en viktig målgruppe.

Vi har følgende mål:

  • Bedre forståelsen av kjemi som verktøy for problemløsning for de store globale utfordringene, og styrke fagets anerkjennelse i det norske samfunnet
  • Øke barn og ungdoms interesse for faget, særlig knyttet til helse, utdanning og bærekraftig utvikling
  • Få fram den direkte sammenheng mellom økt satsing på kjemisk vitenskap og muligheten for å finne kreative løsninger på verdens ressurs-, helse-, og miljøproblemer, og skape engasjement blant politikere og andre beslutningstakere om dette
  • Markere at det i 2011 er hundre år siden Marie Curie vant Nobelprisen i kjemi og dessuten hundreårsjubileum for Det internasjonale forbund av kjemiske selskaper - forløperen til IUPAC.

Disse punktene er satt opp i samsvar med hovedmålene til IUPAC og UNESCO.

Se www.chemistry2011.com for flere detaljer.