facebook-liten (1K) facebook   blogger-logo (1K) blogg

   Del |

Sponsorer


norsk-industri-logo (5K)

uio-logo (6K)

tekna-logo

forskningsradet-logo (6K)

naturfagsenteret-logo (6K)

 

[VWR-logo]
[YARA-logo] [GE-logo]
[Borregard-logo]

 

[UiT-logo] [UiS-logo]
[UMB-logo] [Thor energy-logo]
[LTO-logo] [Jotun-logo] [Matriks-logo] [Dynea-logo]
[NLF-logo] [Lilleborg-logo]
[Teknolab-logo] [Chiron-logo]
[Institut francais-logo] [DNVA-logo]
[Fransk-Norsk Stiftelse]

[NBS-logo]

www.chemistry2011.org

[217433]

Kjemiåret 2011

Bloggere i kjemiåret 2011

Vi har fått en rekke norske kjemikere til å skrive ulike tema som opptar dem. Her finner du de siste innleggene.

Kjemiårets blogg

Bloggere: Erik Fooladi, Frøydis Hamre, Martin Lersch, Magne Olufsen, Bjørn Pedersen, Reidar Stølevik.

Siste innlegg....

Verdt å vite: Kjemi - 36 20. Dec 2011

NITROGEN N2Gassen nitrogen utgjør 75% (vekt) av atmosfæren. Mange av de viktigste industri-kjemikaliene inneholder nitrogen. Nitrogenatomer forekommer i mange av de viktige biologiske molekylene, som alle levende organismer trenger. Det gjelder proteiner og arvestoffet (DNA), men også mange nevrotransmittere.   Les mer

Verdt å vite: Kjemi - 35 20. Dec 2011

AMMONIAKK NH3Gassen NH3 spiller en avgjørende rolle i nature. Det produseres ca.131000000 tonn hvert år. Om lag 80% brukes til fremstilling av gjødning og resten brukes ved produksjon av eksplosiver, plast, fargestoffer og medisiner.   Les mer

Verdt å vite: Kjemi - 34 20. Dec 2011

NITROGENDIOKSID NO2Gassen NO2 tilføres atmosfæren fra vulkaner og fra lyn, samt at den dannes når bakterier oksiderer ammoniakk. Menneskeskapte utslipp av NO2 skyldes forbrenning av nitrogenholdige kjemiske forbindelser ved høg temperatur, slik som fra biler, fly og båter. NO2er også råstoff for produksjon av salpetersyre.   Les mer

Kenneth Ruuds blogg

President i NKS

Siste innlegg....