topp_okv2 (15K) [OKV 2015] [Faggruppen for organisk kjemi]
[Euchems logo]

[NKS logo]

uis-logo-92 (5K)30. Organisk Kjemisk Vintermøte, 8. - 11. januar 2015

Velkommen til Det 30. Organisk Kjemiske Vintermøte på Thon Hotel Skeikampen

På vegne av faggruppen for organisk kjemi (FOK) ønsker årets komite velkommen til det 30. Organisk kjemiske vintermøte på Skeikampen 8. til 11. januar 2015.

Møtet vil også i år finne sted i de naturskjønne omgivelsene på Thon Hotell Skeikampen. Gjennom årene har vintermøtet utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen innen organisk kjemi for norsk akademia, industri og leverandører. Viktige kontakter knyttes her gjennom både de faglige og sosiale delene av programmet. Selv om det er det første året hvor universitetet i Stavanger står som arrangør, så blir det et møte solid forankret i 30 års tradisjon. Møtet vil speile bredden vi har innen organisk kjemi via deltakernes foredrag og postere. Som vanlig har vi også invitert fire internasjonalt anerkjente forskere som plenarforedragsholdere til inspirasjon for oss alle. I lys av den nasjonale satsingen på bioprospektering har vi funnet foredragsholdere som jobber i grensesnittet mellom klassisk totalsyntese og mer biologisk orientert syntese og syntese relatert til marin bioprospektering. Foredragene vil allikevel være av stor interesse også for dem som jobber med andre aspekter av organisk kjemi.

Også i år anstrenger FOK seg for å sponse møteutgiftene til flest mulig studenter. Allerede nå benytter vi anledningen til rette en stor takk til våre fantastiske sponsorer, som er en svært viktig faktor for å få gjennomført møtet.

Hovedsponsor
logo-BIOTEK2021 (23K)