topp_okv2 (15K) [OKV 2015] [Faggruppen for organisk kjemi]
[Euchems logo]

[NKS logo]

uis-logo-92 (5K)30. Organisk Kjemisk Vintermøte, 8. - 11. januar 2015

Arrangementskomite

Kåre B. Jørgensen Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen (leder)

Magne Sydnes Førsteamanuensis Magne Sydnes (Kasserer)

Marianne Lorentzen Postdoktor Marianne Lorentzen

Emil Lindback Postdoktor Emil Lindback

 

Kontaktperson:
Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen , Universitetet i Stavanger, kare.b.jorgensen@uis.no