Norsk Kjemisk Selskap Oslo-avdelingen

Årsberetning for 1999

Leder: Birgit Tirkkonen, Nycomed Imaging AS
Nestleder: Dag Dawes, Bryn & Aarflot AS (Industrirepresentant)
Sekretær: Bjørn Pedersen, FFI
Kasserer: Ingegerd Rustad, SINTEF / Yngve Stenstrøm, NLH (fratrådt
1 august 1999)
Styremedlemmer: Carl Henrik Gørbitz, UiO
Solveig Flock, SINTEF
Per Rangnes, Norsk Hydro (fratrådt 10 november 1999)
Varamedlemmer: Rolf Vogt, UiO (styremedlem fra 10 november 1999)

Revisorer: Bernt Klewe, UiO og Sølvi Kristiansen, SINTEF

Aktiviteten i 1999 har vært god. Det ble holdt 7 medlemsmøter med 26-95 fremmøtte. Hasselforedraget ved Nobelprisvinner Professor John A Pople var av størst interesse for våre medlemmer. Styret oppfordrer sine medlemmer til å komme med forslag til aktuelle foredragstemaer. Styret har hatt 5 styremøter i 1999.

Osloavdelingen hadde 872 personlige medlemmer ved årets utløp.

Avdelingen var representert på rådsmøtet, 16 april, ved Yngve Stenstrøm og Dag Dawes.

Osloavdelingen takker bladet Kjemi og Kjemisk institutt ved UiO for godt samarbeide. Vi vil også få takke for annonsestøtte fra Bryn & Aarflot AS, Nycomed Imaging og Axis-Shield ASA for bedriftsbesøkene for våre medlemmer og alle foredragsholdere for innsatsen i 1999.

Avholdte foredrag 1999 med abstracts se Program 1999

Birgit Tirkkonen

leder

Bjørn Pedersen

Sekretær