topp_okv2 (15K) [OKV 2019] [Faggruppen for organisk kjemi]
[NKS logo]

[UiB logo]

[Euchems logo]

34. Organisk Kjemisk Vintermøte, 10. - 13. januar 2019

Møtet er nå formelt fulltegnet, men det arbeides med å få utvidet kapasiteten ved å utnytte leilighetene bedre.
Påmeldinger vil derfor fortsatt ble tatt imot, men det ligger ingen garanti når det gjelder deltakelse i dette.
OBS: De som melder seg på heretter, skal ikke betale noe før de får faktura tilsendt.

Påmelding/betaling

Deltakeravgift inkluderer tre overnattinger med fullpensjon og festmiddag.
Utgifter utover dette betaler hver enkelt deltaker selv.

Prisene pro pers er som følger:

Studenter/Akademia
Enkeltrom kr. 4200,-
Dobbeltrom kr. 3400,-
3 pers per leilighet (hytte) kr. 3100,-

Industri, FoU-institutter
Enkeltrom kr. 4800,-
Dobbeltrom kr. 4100,-
3 pers per leilighet (hytte) kr. 3500,-

Ledsager
Dobbeltrom kr. 3300,-

Betalingsfrist: 7. desember 2018.
Påmelding etter fristen er mulig fram til 21. desember 2018 mot et tillegg i prisen på kr. 500,- (uansett kategori).Bankinformasjon:
Bankkonto: 2480 09 52286 (Sparebank1 Vestfold)
(Merk innbetalingen med OKV2019, og navn på deltaker)
Norsk Kjemisk Selskap
Faggruppe for Organisk Kjemi
Org. nr. 991 286 551
IBAN: NO3224800952286
SWIFT: SPTRNO 22

Avbestilling
Ved avbestilling etter nyttår tilbakebetales 75% av beløpet.

OBS: Det er ikke ubegrenset plass på hotellet, så det lønner seg å være tidlig ute for å sikre seg plass.