8. Norske Polymer- og kolloidvitenskapelige Vårmøte


Det 8. vårmøtet holdes på Klekken Hotell

12. april, 2010.

Klækken Hotell

På denne siden er det lenker til de dokumenter som er tilgjengelig on-line

På dette møtet blir det foredrag og diskusjoner omkring flere interessante temaer.

Ny påmeldingsfrist 22. mars 2010.

*Generell orientering om møtet

*Elektronisk påmeldingsskjema

Inviterete foredragsholdere:

*Titler og abstracts av iniviterte foredrag

Foredrag

*Titler på alle foredrag

*Timeplan med foredrag

Abstracts

*Abstracts av alle foredrag

*Foredrag (kun for deltagere)

Crowd

*Deltagere

*Bilder fra møtet

  *Møtereferat

Siden oppdatert 4.3.2010