Festival på Teknisk museum 8.11 -16.11

Den vidunderlige kjemiske verden

Teknisk museum  8. – 16. november           Kjemifestivalen på Facebook

Program

Lørdag 8.11, Søndag 9.11, lørdag 15.11 og søndag 16.11

 • – Kjemishow
 • – Kjemitorg med ulike aktiviteter:
  • – Detektiv-oppgave
  • – Slime
  • – Magisk sand
  • – Sølvspeil
  • – Sitronbatteri
 • – Iskremfabrikk!
 • – Fjernstyrt mikroskop

Hverdager 10.11 – 14.11

Skolebesøk. Kontakt Teknisk museum

 
 

Frivillig på Kjemifestivalen i november?

Kjære NKS-medlem!

Som et ledd i markeringen av 150-årsjubileet for massevirkningsloven vil Kjemifestivalen 2014 bli arrangert i tidsrommet 8. – 16. november på Norsk teknisk museum.

 kjemifestival-500

Vi trenger frivillige fra kjemimiljøet på Østlandet til bemanning av Kjemitorget og til andre oppgaver.

Les mer om Kjemifestivalen.

Kunne du tenke deg å hjelpe til en eller helst flere av disse dagene?

Lørdag 8. november
Søndag 9. november
En eller flere ukedager i tida 10- 14. november
Lørdag 15. november
Søndag 16. november

I så fall meld deg her — jo før, jo bedre!

Påmeldingskjema (uio.no)

Vennlig hilsen Einar Uggerud
einar.uggerud@kjemi.uio.no

Hva skjer?

Hverdager
Skolebesøk:  Skoleklasser vil gjennomføre enkle kjemiske forsøk under kyndig og sikker veiledning.

Begge helgene

A. Kjemitorget, Foajeen
Barna og foreldre får labfrakk og beskyttelsesbriller og
vandre rundt på torget.
(a) Slim (polymerisering av boraks og polyvinylalkohol)
(b) Sølvspeil (Tollens test)
(c) Ikke-newtonsk væske (Maizenamel i vann)
+ høytaler for å lage bølgemønstre
(d) Magisk sand
(e) Sitronbatteri (Sink og kobber)
(f) Natriumakrylat, absorbsjon av vann
(g) Kromatografiforsøk: Kaffefilter, svart kritt/penn,
fargemønster (detektiv), mm

B. Utstilling, Foajeen
(a) Flott krystallutstilling av Ola Nilsen.
(b) Temautstilling om massevirkningsloven
og atmosfærekjemi

C. Iskremfabrikk, Foajeen
Demonstrasjon og smaksprøver.

D. Periodesystemet, Foajeen

E. Kjemishow (Espen Harbitz), Foajeen. Et spektakulært kjemishow.
F. Elektronmikroskop, i et auditorium
Mikroskopet befinner seg i Forskningsparken, Gaustadbekkdalen, og bilde overføres over internett.

 

En spennende historie

Norsk kjemisk selskap har en spennende historie.

Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora.

Noen høydepunkt

Odd Hassel (1897 – 1981) fikk nobelprisen i kjemi i 1969 sammen med Sir Derek Barton «for sin innsats for konformasjonsbegrepets utvikling og anvendelse innen kjemien».

NKS tok i 1967  initiativet til “Hasselforelesningene” . Forelesningene arrangeres av en komité på fire medlemmer. To medlemmer oppnevnes av Kjemisk institutt, UiO og to av Norsk kjemisk selskap.

Ellen Gleditch   (1879-1968)  studerte radioaktivitet hos Marie Curie i Paris og ble Norges første autoritet innen dette feltet.  Hun var professor i uorganisk kjemi fra 1929 til 1946 og som det, Norges andre kvinnelige professor.

Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) og Peter Waage  (1833-1900) foreslo i 1864  massevirkningsloven. Den  den eneste kjemilov stilt opp av nordmenn.

Goldberg og Waage medaljen: Norsk Kjemisk Selskaps medalje til minne om Guldberg og Waages massevirkningslov.  Medaljen ble innstiftet 11. mars 1964 i forbindelse med selskapets feiring av 100-års dagen for Guldbergs og Waages oppdagelse av massevirkningsloven. Odd Hassel var den første mottaker av medaljen.

Er du opptatt av kjemiens historie? Ta kontakt med faggruppen med samme navn.