Organisk Kjemisk Høstmøte 21.10.2022

Faggruppe for Organisk kjemi har gleden av å invitere til det 25 Organisk Kjemiske Høstmøte.

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo

Tid: Fredag 21. oktober kl 09:00 – 16:00

Bidragsytere

Vi har i år gleden av å invitere følgende bidragsytere

Prof Adam Nelson, University of Leeds, Storbritannia. Nettside

Prof Johannes Teichert, Chemnitz University of Technology, Tyskland. Nettside

Prof Ai-Lan Lee, Heriot-Watt University, Skottland.  Nettside

Prof Henrik Sundén, Göteborg Universitet, Sverige.  Nettside

Dr. Martin Lersch, Borregaard AS, Norge. Nettside

Deltakeravgift

Deltakeravgift, fysisk møte med lunsj:
Akademia/studenter: kr 850,-
Industri/institutter: kr 1500,-
Ikke medlem i NKS: kr 1800,-

Deltakeravgift digitalt
Akademia/studenter: kr 200,-
Industri: kr 400,-
Ikke medlem i NKS: kr 700,-

Påmelding

Gå til påmeldingsskjema.  (Lenke til UiB)

Sponsorer