Organisk kjemisk vintermøte 2022 avlyses

Kjære organikere,

Styret i FOK har funnet at vi dessverre må avlyse Organisk Kjemisk Vintermøte 2022 på grunn av pandemien.

FOK-styret og arrangementskomitéen håpte i det lengste at møtet skulle være mulig å gjennomføre. Men innføringen av nye nasjonale smitteverntiltak,
og usikkerhet rundt hvor lenge disse vil vare, gjør det uforsvarlig å gjennomføre møtet som planlagt. Vi beklager ulempene dette medfører for våre 136 påmeldte deltakere.

Vi håper at vi kan møtes igjen på OKV-36 i januar 2023.

Vennlig hilsen

Styret