Velkommen til faggruppen for Makromolekyl- og kolloidkjemis nettside


NKS faggruppe for makromolekyl- og kolloidkjemi er opprettet for å fremme kontakt og samarbeide mellom miljøer i Norge som arbeider med syntetiske polymerer, biopolymerer, kolloider og overflater. Faggruppen har sitt utspring i Trondheimsmiljøet, men har siden 1976 vært en landsdekkende gruppe der styrets lokalisering har gått på rundgang mellom miljøene i Trondheim, Oslo og Grenlandsområdet. Styret er nå desentralisert, og sammesatt av representanter fra hele landet.

Gruppen har i de senere år det vesentlige konsentrert seg om å arrangere et 2-dages seminar årlig, vanligvis på høsten. Fra og med 1997 har denne aktiviteten blitt flyttet til et årlig Vårmøte. Gruppen arrangerte Nordiske Polymerdager i Oslo, 29.-31. mai 2002, 19th ECIS Conference, 19.-23. september, 2005 og har hatt egne sesjoner på Landsmøtene i Kjemi, både 2004, 2007 og 2011, 2014 og 2018.

Stipendier for Master eller Ph.D. kandidater innen makromolekylkjemi og/eller kolloidkjemi er tilgjengelig fra gruppens stipendiefond. Tildeling kan skje til studenter ved norske universiteter og stipendiene skal benyttes til reiser (kongressdeltagelse eller studiereiser). Søknader rettes til styret i faggruppen.

Faggruppens navn er fra år 2000 endret fra Faggruppe for Makromolekylkjemi til Faggruppe for Makromolekyl- og kolloidkjemi for bedre å reflektere medlemmenes interesser.

Alle medlemmer i NKS kan være medlem av faggruppen.

Nyheter:

Vintermøte 2023

Polymer-based materials, today and in the future

2. - 3. Mars
Hotel Norge Høsbjør,
Brummundal


Hotell Norge Høsbjør


ECIS 2022
Polymer and colloids

Alle henvendelser om disse sidene til Webmaster: F.K.Hansen