Hovedside
Bakgrunn for Faggruppen
Faggruppens Styre
Fagguppens møter:
Workshop on
macromolecules, colloid and
interface science
UiO, Oslo 2-3 April 2020
Høstmøte 2018
i tilknytning til NKS Landsmøte i kjemi
Vårmøte 2018,
14.-15. februarl
Vårmøte 2010,
12. april
Høstmøte 2009
16. oktober 2009
Vårmøte 2007,
26.-28. mars
6. Vårmøte
7. - 9. april, 2003
5. Vårmøte
26. - 28. mars, 2001
4. Vårmøte
3. - 5. april, 2000
Andre lenker:
Norsk Kjemisk Selskap
Nordiske Polymerdager 2001
Nordiske Polymerdager 2002
19th ECIS Conference 19.-23. September, 2005, Geilo, Norway

Forslag til flere lenker sendes F.K.Hansen