Landsmøter

Landsmøter har en lang historie i NKS. Det 1. landsmøte i Kjemi ble arrangert i Oslo i 1935 og det hittil siste, det 17. landsmøtet ble arrangert på Lillestrøm i samarbeid med Norske laboratorieleverandøreres Forening (NLF).  Målet med landsmøtet er å samle norske og utenlandske kjemikere i et felles faglig arrangement i regi av NKS.

Oversikt over avholdte landsmøter

Landsmøtene fulgte hvert annet eller tredje år inntil 1973. Det ble da et opphold på 13 år før møtet i 1986. Møtene er listet opp nedenfor med de opplysninger det har vært mulig å samle:

Nr. 1. 1935 i Oslo
President: C.N. Riiber. Deltagere: 172 aktive, 172 totalt.

Nr. 2. 1937 i Oslo
President: E. Bergve. Deltagere: 134 aktive, 180 totalt.

Nr. 3. 1946 i Bergen
President: E. Berner. Møtesekretær: Ths. Svanøe. Deltagere: 257 totalt.

Nr. 4. 1949 i Trondheim
President: E. Berner. Deltagere: 159 totalt.

Nr. 5. 1951 i Hankø
President: A.W. Owe. Deltagere: 155 aktive, 225 totalt.

Nr. 6. 1955 i Stavanger
President: O. Notevarp. Deltagere: 154 totalt.

Nr. 7. 1957 i Porsgrunn
President: O. Notevarp. Møtesekretær: Just Svensen. Deltagere: 202 totalt.

Nr. 8. 1960 i Oslo
President: Aage Lund. Deltagere: 240 aktive, 350 totalt.

Nr. 9. 1963 i Bergen
President: G. Baalsrud. Deltagere: 145 aktive, 260 totalt.

Nr. 10. 1967 i Hankø
President: Alexis Pappas. Møtesekretær: F. Blikstad. Deltagere: ca 150 aktive, ca 200 totalt.

Nr. 11. 1970 i Oslo
President: S.G. Terjesen. Møtesekretær: P. Andersen. Deltagere: 206 totalt.

Nr. 12. 1973 i Trondheim
President: S.G. Terjesen. Møtesekretær: A. Lydersen. Deltagere: 120 totalt.

Nr. 13. 1986 i Oslo
President: O. Bastiansen. Møtesekretær: B. Salbu. Deltagere: 213 totalt.

Nr. 14. 1990 i Trondheim
President: Reidar Lie. Møtesekretær: D. Fremstad. Deltagere: 172 totalt.

Nr. 15. 1993 i Oslo (100 års jubileum)
President: Leiv K. Sydnes. Møtesekretær: Jan Helgerud. Deltagere: 184 aktive, 202 totalt.

Nr. 16. 1997 i Lillestrøm
President: Jo Klaveness. Deltagere: x totalt.

Nr. 17. 2004 i Lillestrøm
President: Nina Aas. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: 253 totalt.

Nr. 18. 2007 i Lillestrøm
President: Tor Hemmingsen. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: 230 totalt.

Nr. 19. 2011 i Lillestrøm
President: Kenneth Ruud. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: ca 225 totalt.

Nr. 20 2014 i Lillestrøm

Nr. 21. 2018 i Lillestrøm