PCCPs pris for yngre forskere

Mange kjenner tidsskriftet PCCP, men færre vet kanskje at Norsk kjemisk selskap er medeier og høster profitt fra foretaket. For hver artikkel som publiseres fra Norge mottar NKS for tiden 160 pund. Selv etter Brexit er det penger som kommer godt med. Jeg oppfordrer derfor alle som publisererer innen fysikalsk kjemi, kjemisk fysikk og biofysikalsk kjemi om å vurdere PCCP neste gang.

For første gang utlyser PCCP i år en pris for yngre forskere «PCCP Emerging Investigator Lectureship». Jeg oppfordrer alle til å identifisere og støtte aktuelle kandidater til å søke.

Søknadsfristen er 2. september.

Les mer på blogs.rsc.org/cp.

Vennlig hilsen Einar Uggerud
Norsk representatnt i eierskapsstyret for PCCP

Mer informasjon

Om PCCP fra NKS

Journalen PCCPs nettside