Frivillig på Kjemifestivalen i november?

Kjære NKS-medlem!

Som et ledd i markeringen av 150-årsjubileet for massevirkningsloven vil Kjemifestivalen 2014 bli arrangert i tidsrommet 8. – 16. november på Norsk teknisk museum.

 kjemifestival-500

Vi trenger frivillige fra kjemimiljøet på Østlandet til bemanning av Kjemitorget og til andre oppgaver.

Les mer om Kjemifestivalen.

Kunne du tenke deg å hjelpe til en eller helst flere av disse dagene?

Lørdag 8. november
Søndag 9. november
En eller flere ukedager i tida 10- 14. november
Lørdag 15. november
Søndag 16. november

I så fall meld deg her — jo før, jo bedre!

Påmeldingskjema (uio.no)

Vennlig hilsen Einar Uggerud
einar.uggerud@kjemi.uio.no

Hva skjer?

Hverdager
Skolebesøk:  Skoleklasser vil gjennomføre enkle kjemiske forsøk under kyndig og sikker veiledning.

Begge helgene

A. Kjemitorget, Foajeen
Barna og foreldre får labfrakk og beskyttelsesbriller og
vandre rundt på torget.
(a) Slim (polymerisering av boraks og polyvinylalkohol)
(b) Sølvspeil (Tollens test)
(c) Ikke-newtonsk væske (Maizenamel i vann)
+ høytaler for å lage bølgemønstre
(d) Magisk sand
(e) Sitronbatteri (Sink og kobber)
(f) Natriumakrylat, absorbsjon av vann
(g) Kromatografiforsøk: Kaffefilter, svart kritt/penn,
fargemønster (detektiv), mm

B. Utstilling, Foajeen
(a) Flott krystallutstilling av Ola Nilsen.
(b) Temautstilling om massevirkningsloven
og atmosfærekjemi

C. Iskremfabrikk, Foajeen
Demonstrasjon og smaksprøver.

D. Periodesystemet, Foajeen

E. Kjemishow (Espen Harbitz), Foajeen. Et spektakulært kjemishow.
F. Elektronmikroskop, i et auditorium
Mikroskopet befinner seg i Forskningsparken, Gaustadbekkdalen, og bilde overføres over internett.