Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...--
 

Visste du at...

Sb

mens sort antimonsulfid ble brukt som øyeskygge i gamle Egypt, ble gult blyantimonat benyttet til glasering av veggene i Babylon på Nebukadnesars tid?

Les mer om antimon


Kjemiåret 2011

Om nettsidene til NKS

Anvarlig for disse sidene er Norsk Kjemisk Selskap. Hvis du har kommentarer til innholdet på noen av nettsidene kan du henvende deg til vår generalsekretær ved hjelp av dette kontaktskjemaet.

En del av stoffet er levert av faggrupper og lokalavdelinger. Kommentarer til disse sidene sendes den aktuelle faggruppe / avdeling. Det vil framgå av siden hvem som har levert innholdet.

Ønsker du medlemskap, er du hjertelig velkommen. Du finner mer informasjon om medlemskap her.

Sidene er laget av John Vedde, som også er webmaster for NKS' nettsider. Kommentarer om design og tekniske feil meldes ham, på epost: john@kjemi.no.

[Nettsiden til John Vedde]


Kontakt   Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster