Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hvorfor er vann et godt løsemiddel?

Spørsmål - fra Henrik:
Vannet er polart, men hvorfor er vannet et godt løsemiddel? Kan vi ikke bare bruke et annet polart stoff som løsemiddel istede for vann? Som eksempel HCl

Svar fra Jorunn Sletten

Du har helt rett i at vann er et godt løsemiddel, spesielt for salter og polare forbindelser. Ettersom H2O -molekylet er V-formet, og oksygen er mer elektronegativt enn hydrogen, har vannmolekylet en side som er positivt ladet (der hydrogenatomene er) og en side som er negativt ladet (oksygen).

Et salt er bygd opp av et ionegitter av alternerende positive og negative ioner. En krystall av vanlig koksalt, NaCl, består av Na+ og Cl- ioner som holdes sammen pga den sterke tiltrekningen mellom positive og negative ioner. Når et salt løses i vann, får hvert ion en "kappe" av vannmolekyler rundt seg, nesten som et skall. Vannmolekylene rundt et positivt ion er orientert med oksygen (den negative polen) inn mot ionet. Vannmolekylene rundt et negativt ion er orientert med hydrogen (positiv pol) inn mot ionet. Vi sier at ionene er blitt hydratiserte.

Når et salt løses, brytes ionegitteret opp. Det krever energi. Den energien som frigjøres når hydratiserte ioner dannes, er tilstrekkelig til å bryte opp ionegitteret.

Vann er også et effektivt løsemiddel for stoffer som det kan danne hydrogenbindinger med. Ved siden av å være et godt løsemiddel er vann også stort sett et greit stoff å arbeide med, - ikke giftig, billig, rikelig forekomst.

Jo, det er mulig å benytte andre løsemidler. Metanol (CH3OH), etanol ( CH3CH2OH) og acetonitril (CH3CN) er f. eks. vanlige polare løsemidler. Men løseligheten av de fleste salter er betydelig lavere her enn i vann.

Det fins også andre, mer ”eksotiske” polare løsemidler som f. eks. iseddik (konsentrert eddiksyre CH3COOH), flytende ammoniakk (NH3), flytende HF, osv. Men mange slike ikke-vandige løsemidler er svært reaktive og vanskelig å behandle, og de brukes derfor i begrenset omfang til spesielle formål.

(Vist 23545 ganger.)

Tags: vann, løselighet,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden