Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hva er nanoteknoligi?

Spørsmål - fra Robin:
Nanoteknologi - i den forbindelse lurer jeg på en del ting. Har sett begrepet: supramolekylærsystemet og selvorganisering nyttes innen nanoteknologi. Hva menes her? hva er forskjellen på nanocience og nantoteknologi ? Har dere tips om litteratur, evt gode linker om temaet Nanoteknologi?

Svar fra Kenneth Ruud

Selvorganisering og supramolekylær kjemi brukes ofte i forbindelse med en av de to måtene man kan lage nanomaterialer på, nemlig den måten som baserer seg på 'bottom-up' (fra bunnen av og opp). Siden en av målsettingene ved nanoteknologi er å utnytte de unike egenskapene til enkeltmolekyler eller små molekylgrupper (i motsetning til deres bulk-egenskaper), så må man få molekylene til 'å lage seg selv'. Sentralt i en slik angrepsvinkel er at å bruke molekyler som organiserer seg selv i et veldefinert mønster. Det kanhende mest velkjente eksempelet på en selvorganiseringsprosess er replikasjonen av DNA, hvor sammensetningen av den ene halvdelen definerer den andre og i prinsippet får den til å bygge seg selv. Supramolekylære komplekser er i denne forbindelse relativt stabile strukturer/forbindelser, ofte sammensatt av to eller flere ulike molekyler, som holdes sammen av svake bindinger og ikke kjemiske bindinger i en supramolekylær forbindelse.

Det er ingen spesiell forskjell mellom nanovitenskap (nanoscience) og nanoteknologi (nanotechnology) utover den forskjellen vi har mellom naturvitenskap og teknologi. Førstnevnte har et tørre fokus på å forstå proseser og egenskaper, mens sistnevnte ser i større grad på teknologiske muligheter.

Forskningsrådets sider om nanoteknologi kan være et godt utgangspunkt for å finne mer informasjon om nanoteknologi: www.forskningsradet.no/nanomat

(Vist 7105 ganger.)

Tags: nanoteknoligi, selvorganisering, supramolekylær,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden