Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hvorfor stopper en bensinmotor når man fyller diesel på?

Spørsmål - fra sandra:
Hvorfor får en diselbil motorstopp hvis man fyller ut bilen med bensin? Hva er naturfaglige svaret??

Svar fra Tor Hemmingsen

Bensin gir ikke tenning i en dieselmotor. Dermed får vi ingen forbrenning og motoren kan ikke gå.

Spørsmålet peker mot det innerste i motoren, nemlig forbrenningen, og spesielt starten av forbrenningen. Det er vesentlig forskjell på tenning og forbrenning i bensinmotorer og dieselmotorer.

Bensinmotorer bruker tennplugg med utladning av en elektrisk gnist for å tenne blandingen av bensin og luft som befinner seg i motorens sylindre. Den elektriske energien fra gnisten er stor nok til at temperaturen øker til mange tusen grader slik at forbrenningen starter. Tenningen skaper en flammekjerne innenfor en flammefront. Forbrenningsreaksjonen skjer primært i flammefronten som vil bevege seg ettersom den konsumerer mer og mer av den uforbrente bensin-luft blandingen.Siden forbrenningsproduktene har svært høg temperatur vil trykket i sylinderen stige. Dermed vil også temperaturen stige i den uforbrente ladningen. Hvis temperaturen her kommer over en grenseverdi vil restladningen plutselig antenne og forbrenne meget hurtig. Det er dette som gir motorbank, eller bankende forbrenning, i bensinmotorer. Motorbank gir store påkjenninger i motoren, og kan medføre havari. I bensinmotorer må det brukes drivstoff som kan motstå banking. For bensiner angis dette ved oktantallet: høgt oktantall betyr gode antibankeegenskaper.

Dieselmotorer arbeider etter et ganske annet prinsipp. Her komprimeres luften kraftig slik at temperaturen ved slutten av kompresjonen er meget høg (minst 450 grader Celsius). Når dieselolje sprøytes inn in den komprimerte luften vil dieseloljen antenne på grunn av luftens høge temperatur. Tenningen må skje meget hurtig. Dette krever at dieseloljen må ha gode selvtenningsegenskaper. Dieselmotoren er utviklet for å kunne bruke drivstoff med gode selvtenningsegenskaper.

Det kreves altså ulike egenskaper for drivstoff til bensinmotorer og dieselmotorer: Dieselolje må ha gode selvtenningsegenskaper, mens bensin må motstå selvtenning for å hindre bankende forbrenning.

Dermed nærmer vi oss en forklaring på spørsmålet: Bensin har (og må ha) dårlige selvtenningsegenskaper. I en dieselmotor er kompresjonstemperaturen for lav til at bensin kan antenne.

Harald Valland/Tor Hemmingsen

(Vist 12029 ganger.)

Tags: bensin, diesel, motor, forbrenning,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden