Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Alkaner, samt polaritet og løselighet

Spørsmål - fra Jonas:

Er dette løsemidler for upolare stoffer (de er jo selv upolare) hvordan virker et upolart løsemiddel.

Er alkoholer upolare løsemidler?

Er estere polare løsemidler?

Svar fra Morten Moe

Når det gjelder løsningsmidler og deres evne til å løse opp stoffer er det en tommelfingerregel som er grei å huske: ”Like løser like”.

Alkaner (for eksempel oktan i bensin) er upolare og de vil derfor kunne løse opp andre stoffer som er upolare, slik som for eksempel matolje. Sukker og salt er polare stoffer (og løses godt i vann) er nesten totalt uløselige i alkaner.

Hvordan polare løsningsmidler virker er omtalt tidligere i denne spalten med vann som eksempel. Vannet løses polare stoffer med å danne bindinger med de polare gruppene i molekylene som skal løses opp. Vannet kan både motta og gi fra seg hydrogenbindinger.

Det er krefter som virker mellom upolare stoffer også og disse kalles i mange tilfeller for van der Waals krefter. Det er disse kreftene som holder bensin sammen som en væske; hadde det ikke virket krefter mellom de ulike molekylene i bensin ville bensinen ha fordampet langt hurtigere enn det den gjør.

Et upolart løsningsmiddel vil bryte van der Waals bindingene som er mellom upolare stoffer. Det å tørke bort oljesøl på en sykkel med vann er vanskelig, men med White Spirit går olja bort veldig enkelt.

Dette leder over til neste stoff: Såpe. Såpe løselig både i polare og upolare løsningsmidler fordi såpemolekylene har en stor upolar del og en liten polar del. Når man vasker opp fjernes fett med såpe fordi den lange upolare delen av såpa bryter van der Waalsbindingene i fettet. Såpe+fett søker sammen med andre såpe+fett enheter og til slutt er det blitt mange nok enheter til at det dannet en liten dråpe hvor alt det upolare er inne i dråpen, mens den polare delen på såpemolekylene søker ut mot vannet.

Små alkoholer som metanol, etanol og (iso)propanol er polare løsningsmidler. Når alkoholene blir store som for eksempel oktanol (åtte karbonatomer) blir alkoholen totalt sett for upolar til å kunne regnes som et rent polart løsningsmiddel til tross for at alkoholgruppa har gode polare egenskaper.

Etylacetat, det som lukter i Karlssons klister, er en ester og estere er upolare løsningsmidler. Sammenlignet med vann og alkoholer vil estere kun kunne motta hydrogenbindinger.

(Vist 23875 ganger.)

Tags: alkaner, løselighet, polaritet,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden