Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Bunnfelling av sølvklorid.

Spørsmål - fra Jonas:

Ved bunnfelling Ag+(aq) + Cl-(aq) - AgCl(s) får vi et bunnfall; siden tilsetter vi NH3

AgCl + 2NH3 - [Ag(NH3)2]+ + Cl-

a) Hvorfor påvirker amoniakk bunnfallet i det hele tatt (burde ikke de faste sølvkloridet bare vært uforandret etter tilsetting?)

Videre brytes denne forbindelsen videre ned til Ag3N. Har du en passende reaksjonslikning?

Svar fra Morten Moe

De aller fleste stoffer som er i kontakt med hverandre vil kunne reagere med hverandre. Mange reaksjoner tar imidlertid svært lang tid eller de skjer ikke i det hele tatt, mens atter andre reaksjoner skjer svært raskt. Uansett, alle reaksjoner skjer i forhold til massevirkningsloven som for reaksjonen

A + B ↔ C + D

kan skrives

K = [C][D]/[A][B],

der K er likevektskonstanten for reaksjonen og [A]...[D] er konsentrasjonen til stoffene A...D

En sak man aldri må glemme er at kjemiske reaksjoner nesten aldri er fullstendige, men at det nesten alltid er snakk om forskyvning av likevekter.

For reaksjonen

AgCl(s) ↔ Ag+ (aq) + Cl (aq) {1}

er likevektskonstanten K = [Ag+][Cl] = 1,6x10–10. Likevektskonstanten kalles også for løselighetsproduktet, Ksp. Det faste AgCl tas ikke med i beregningen av K.

MEN!! Det vil alltid være en liten mengde sølvioner i vannet over AgCl(s). Hvis AgCl (s) tilsettes vann vil [Ag+] = [Cl] = √Ksp = 1,3x10–5 M.

Tilsettes NH3 til AgCl vil det sølvet som er løst i vannet danne et kompleks med ammoniakk:

Ag+ + NH3 ↔ Ag(NH3)+ {2}

K1 = 2,1x103.

Ag+ kan danne enda et kompleks med NH3:

Ag(NH3)+ + NH3 ↔ Ag(NH3)2+ {3}

K2 = 8,2x103.

Når Ag+ komplekserer med NH3 blir [Ag+] fra {1} mindre og mer AgCl kan løses opp! Med andre ord skjer alle reaksjonene {1}-{3}, men siden det bare er Ag+ og Cl som inngår i likevektsuttrykket for AgCl vil AgCl bli oppløst helt til

[Ag+][Cl] = Ksp = 1,6x10–10.

Den totale reaksjonen blir:

AgCl(s) + 2NH3 (aq) ↔ Ag(NH3)2+ (aq) + Cl (aq) {4}

Komplekset Ag(NH3)2+ har en fin dypblå farge.

Likevektskonstanten for {4}, K{4}, vil angi hvor mye AgCl vi kan få oppløst i en ammoniakkløsning.

K{4} = {[Ag(NH3)+][Cl]}/[NH3]

K{4} = Ksp x K1 x K2 = 1,6x10–10 x 2,1x103 x 8,2x103 = 2,8x10–3

I en 10 M NH3 løsning vil konsentrasjonen av NH3, Ag(NH3)2+ og Cl være:

[Ag(NH3)+] = [Cl] = y

[NH3] = 10 M – y

Vi setter dette inn i uttrykket for K{4}:

K{4} = 2,8x10–3 = {[Ag(NH3)+][Cl]}/[NH3] = y2/(10 – 2y)2

√2,8x10–3 = y/(10 – 2y)

y = 0,48 M som er langt høyere enn den konsentrasjonen vi fant fra {1}.

__________

Ag3N kalles ”Knallsilber“ på tysk og er et eksplosiv som kan dannes fra Ag(NH3)2+.

Siden vi har et overskudd (NH3) i løsningen vil løsningen være basisk.

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH

OH vil komplekseres med Ag(NH3)2+:

Ag(NH3)2+ + OH ↔ Ag(NH3)2OH

Ag(NH3)2OH vil spaltes til Ag2O:

6 Ag(NH3)2OH ↔ 3 Ag2O + 12 NH3 + 5H2O

Ag2O vil reagere med ammoniakk:

3 Ag2O + 2 NH3 ↔ 2 Ag3N + 5 H2O

(Vist 12783 ganger.)

Tags: alkaner, løselighet, polaritet,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden