Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hva brukes einsteinium til?

Spørsmål - fra KM:
Hva brukes einsteinium til? (det ligger som nr.99 i det perodiske system.)

Svar fra Morten Moe

I dag er det identifisert 111 ulike grunnstoffer. Følger du denne linken får du et offisielt periodesystem fra IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry: Periodic Table

Blant disse 111 grunnstoffene er det uran med atomnummer 92 (skives 92U) som er det tyngste som finnes naturlig i jordskorpen. Alle grunnstoffer med atomnummer høyere enn 92 kalles for transuraner og er kunstig framstilte grunnstoffer. Ingen av transuranene er stabile, dvs si at alle er radioaktive.

Einsteinium, Es, ble først identifisert under prøvesprengning av hydrogenbomber (1952). Prinsippet for en hydrogenbombe er for å si det enkelt, at man prøver å etterligne det som skjer på sola (hvor hydrogen og helium atomer fusjonerer). Dette krever tøffe betingelser og det benyttes gjerne en plutoniumbombe (a la den som ble sluppet over Nagasaki 9. august 1945) for å få satt i gang hydrogen/helium-reaksjonen.

Senere ble einsteinium framstilt under mildere betingelser ved å bombardere plutonium med nøytroner (1961); man greide å syntetisere hele 0,00001 gram (0,01 mg)! Nøytroner er elektrisk nøytrale kjernepartikler med en masse som er tilnærmet lik den for protoner (positiv kjernepartikkel). Et grunnstoff, feks einsteinium med atomnummer 99, har 99 protoner i kjernen. Det er vanlig at grunnstoffer foreligger som ulike isotoper som vil si at et og samme grunnstoff har varierende antall nøytroner i kjernen.

Det er framstilt 20 isotoper for Einsteinium og de mest stabile isotopene har 153, 154, 155 og 156 nøytroner i kjernen og isotopene angis som 252Es, 253Es, 254Es og 255Es.

For radioaktive stoffer snakkes det ofte om halveringstid. En halveringstid er den tiden det tar for halvparten av stoffet man startet med har blitt spaltet. For einsteinium har den mest stabile isotopen, 252Es, en halveringstid på 471,7 døgn, dvs knapt 1 1/3 år. Har man 1 gram 252Es, vil man ha 0,5 gram etter 1 1/3 år, 0,25 gram etter 2 2/3 år og 0,125 gram etter 4 år osv..

Einsteinium er et metallisk grunnstoff. Pga den svært begrensede tilgangen har Es ingen anvendelsesområder.

(Vist 9676 ganger.)

Tags: einsteinium, grunnstoff,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden