Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

PH i klorede basseng.

Spørsmål - fra Marius:
Hvorfor har vannet i klorede badebasseng ofte en pH på over 7?

Svar fra Morten Moe

Myndighetene har satt krav til vannkvalitet gjennom "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v." (Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996). §15 i denne forskriften heter "Desinfeksjon" og sier at "ethvert bassengbad skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssystemet ha vann som inneholder tilstrekkelig mengde *desinfeksjonsmiddel* til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker. Desinfeksjonsmiddel skal tilsettes kontinuerlig og etter behov."

Til desinfeksjon av svømmebasseng benyttes gjerne natrium hypokloritt (NaOCl) i konsentrasjoner 0,4-1 mg/l. NaOCl benyttes også i produktet "Klorin" og er et sterkt bleke- og desinfeksjonsmiddel.

NaOCl er et salt som løses godt i vann til natrium og hypokloritt:

NaOCl (s) --> Na+ (aq) + OCl- (aq)

Hypokloritt er en svak base og bidrar til at vannet i svømmebassenget har en pH som er høyere enn 7:

OCl- + H2O --> HOCl + OH-,

der OH- (hydroksylionet) er det som gir pH > 7. HOCl kalles forøvrig for underklorsyrling...

Det er viktig å vite at dersom pH blir for høy (basisk) eller for lav (sur) vil OCl- i begge tilfellene kunne danne klorgass (Cl2). Klorgass er svært giftig og ble benyttet som stridsgass under 1. verdenskrig. Klorgassen gir store skader bla i luftveiene og huden og kan dessuten føre til blindhet. Det er derfor viktig å ha kontroll med pH (bør være mellom 7 og 8) i badevannet for å hindre at Cl2 gass utvikles. Det vil imidlertid alltid dannes noe klorgass i svømmebasseng og det er denne som gir den særegne lukta som man kan kjenne i svømmehaller.

Noen svømmebasseng benytter ozon som desinfeksjonsmiddel i stedet for NaOCl.

(Vist 15150 ganger.)

Tags: klor, pH, basseng,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden