Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hva er den naturvitenskapelige metoden?

Spørsmål - fra Ukjent:
Hva er den naturvitenskapelige metoden?

Svar fra Nina Aas

Hva den naturvitenskaplige metoden er vet jeg ikke. Har ikke hørt om den, men hvis en sjekker metode som sådann, så finnes følgende info som kanskje er til nytte og forklarer spørsmålet til en viss grad.

Metode

(av gr. methodos, 'det å følge en bestemt vei mot et mål, forskning') planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper.

Det er mulig at allerede Sokrates skilte mellom to metoder som er avgjørende forskjellige, den analytiske som forsøker å forstå ved å analysere (se analyse) og den syntetiske som er konstruktiv, sammenføyende (se syntese). Dette er en tidlig versjon av det viktige skillet mellom induktiv og deduktiv metode. Den første går fra de enkelte fakta til allmenne prinsipper eller lover, de får virkelighetskontakt (empirisk innhold), men er alltid usikre (se induksjon). Deduktiv metode trekker logisk nødvendige slutninger fra allmenne til mindre allmenne (singulære, partikulære) utsagn, de blir alltid sikre og sanne, men deres relevans for virkeligheten er tvilsom (se deduksjon). I den 2500 år gamle debatten om vitenskapelig og filosofisk metode har dette skillet spilt en stor rolle, bl.a. fordi det gir opphav til to ulike vitenskapsidealer. Induktiv metode er knyttet til de empiriske naturvitenskaper, deduktiv metode til logikk, matematikk og filosofi.

Mange har forsøkt å oppstille metodiske krav som gjelder for alle vitenskaper, f.eks. Ramon Llull, Francis Bacon, Leibniz og Kant. For Aristoteles var legekunsten det metodiske forbilde, hos Descartes hadde matematikken denne stilling, og i moderne tid er det særlig de eksperimentelle naturvitenskaper som har påvirket andre fags metodiske idealer. I dag er man mindre tilbøyelig enn før til å snakke om én vitenskapelig metode. F.eks. fysikk, astronomi, kjemi, historie, rettsvitenskap og lingvistikk er metodisk sett så forskjellige at det eneste fellesskap man kan finne, synes å måtte bestå i visse allmenne idealer av metodologisk art: vitenskapelige påstander bør være offentlige og intersubjektivt prøvbare, så enkle, men samtidig så systematiske og fullstendige som mulig, og ha så høy grad av holdbarhet (sannhet, sannsynlighet) som mulig.

(Vist 10638 ganger.)

Tags: generell kjemi,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden