Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Selektive løsemidler

Spørsmål - fra Ole:
Selektive løsemidler. vi har hatt en lab.oppg der vi skulle ekstrahere koffein ifra teblader. dette ble gjørt ved å helle kokende vann i en kolbe med te blader, dekantere ut løsningen,til en skilletrakt og blande te-løsningen med diklormetan. læreren sa at diklormetan er et selektivt polart løsemiddel. det som læreren ikke kunne svare på var: hvordan kan det ha seg at diklor metan som er et polart løsemiddel, ikke løser opp di andre stoffene i teløsningen som blir løst av vann som også er polart løsemiddel? Håper at dere kan besvare spørsmålet mitt Vennlig hilsen en nyskjerrig laborant elev.

Svar fra Hans Henrik Øvrebø

Hei Ole

Det er mange ulike måter å gruppere løsemiddelene. Mange konstanter og forklaringsmodeller eksistere. Det er vanlig å skille mellom organiske løsemiddel og vann. De organiske løsemiddelene grupperes deretter f. eks etter polaritet. Diklormetan betegnes som et organisk løsemiddel og har en betydelig større upolar del enn vann og løser organiske forbindelser mye bedre enn vann. At de er ulike til tross for at begge ofte betegnes som polare kommer tydelig frem i og med at de danner to faser når de blandes. Log P er et av flere mål for polaritet eller mer korrekt hydrofobisitet som illustrerer forskjellen på vann og diklormetan. Her ser man på fordelingen av ulike organisk løsemiddel i et vann - oktanol tofase system. Litt forenklet kan man si at jo lavere log P verdi, jo mer vannløslig (”polart”) (Biotechnology and bioengineering, vol. 1987, side 81-87 og Biotechnology and bioengineering, vol. 38, 1991, side 1137-1143)

Noen log P verdier:

Metanol -0,76

Etanol: -0,24

Aceton: -0,23

Propanol: 0,28

Diklormetan: 1,5

Kloroform: 2,0

Bensen: 2,0

Heksan: 3,5

Hexadecane: 8,8

Når man ekstraherer ut stoffer fra en blanding kan man påvirke selektiviteten i ekstraksjonen ved for eksempel å justere pH slik at enkelte stoffer blir protonert/deprotonert og få en ladning (funksjonelle gupper/deler av molekyl har ulik evne til å bli protonert/deprotonert, bestemmes av pKa verdien). Disse vil da ”vandre over” i vannfasen, gitt at den organiskedelen av molekylet ikke er for ”dominerende”.

(Vist 12827 ganger.)

Tags: løsemiddel,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden