Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hva skjer i en brenselcelle?

Spørsmål - fra jaba:
I lærebok i naturfag (Nexus) står det om brenselceller at hydrogen blir spalta til 2 H+ og 2 elektron.Protona går gjennom membranen, og reagerer med oksygenmolekyl (og elektrona) til vatn.Kva set i gang spaltinga av hydrogenmolekyla, korleis startar det heile?

Hei

Tillat meg å prøve å svare på det du spør om:

Spørsmålet du stiller er veldig bra! Når jeg foreleser om brenselceller spør jeg vanligvis publikum og meg meg selv eksakt det samme: Hvordan vet hydrogenmolekylene at det på den andre siden av membranen venter dem noe godt, nemlig oksygen som det kan reagere med, til vann?

Svaret er ikke så enkelt, men her er noe:

I kjemien er det ikke slik at hydrogenmolekylene vet hva de skal gjøre, men "alle prøver alt med alle hele tiden". Det betyr at det hele tiden er H2-molekyler som treffer elektroden og aplittes til to H-atomer, og noen av disse splittes igjen til H+ ioner (protoner) og elektroner. Likeledes skjer de omvendte reaksjonene også hele tiden.....det innstiller seg en likevekt. Videre vil protonene hoppe (diffundere) i alle retninger, bl.a. innover i elektrolytten, samtidig som elektronene strømmer inn i elektroden og videre inn i den elektroniske kretsen.

Hvis den elektroniske kretsen er åpen, så trekker du ingen strøm. Da blir det en oppbygging av elektroner.....elektronene frastøtes fra den elektroniske kretsen og protonene tiltrekkes til denne elektroden, dvs de stanses fra netto diffusjon inn i elektrolytten. På samme måte; hvis du ikke tilfører noe oksygen på den andre siden, så kommer protonene dit ....det kan kanskje dannes litt H2...men det heler stanser opp....drivkraften er borte.

Men hvis det er oksygen der, og du trekker strøm i den elektroniske kretsen, ja da kan elektronene fortsette å strømme, og protonene som kommer gjennom elektrolytten finner elektroner og oksygen og danner vann. Antagelig kan man si at elektronene går til oksygenatomer og danner O2- som så reagerer med protonene...først til OH- og så til H2O).

Siden det hele tiden nå er avsetning på protoner og elektroner, så får vi en kontinuerlig gradient i det kjemiske potensialet til hydrogen gjennom membranen. Vanligvis nøyer vi oss med å forklare det som skjer med hydrogen med bare å si at det er en gradient i hydrogenaktiviteten...eller det elektrokjemiske potensialet til hydrogen. Men dette begrepet er altså litt vrient og abstrakt.

Men tilbake til dette at alle prøver alt med alle hele tiden: Hvis du tenker deg at du står et sted på elektroden eller inne i elektrolytten og ser på hydrogenaatomer eller protoner, så vil du se et vilt kaos; disse species farer i alle retninger hele tiden. Når brenselcellen er i bruk, er det en netto strøm i den ene retningen...og det er denne nettostrømmen eller diffusjonen som vi som regel forholder oss til. Men den er så liten i forhold til kaoset at du neppe ville legge merke til den lille forskyvningen. Kjemiske og elektrokjemiske prosesser er altså som regel bare en liten forskyvning av "bakgrunnskaoset", som skyldes termisk energi (varmen i systemet).

Dette kan forhåpentlig forklare hvordan H2-molekylene vet hva de skal gjøre (dvs de vet det ikke...de bare gjør alt...og når det er en drivkraft i en retning, så blir det en netto reaksjon i den retningen).

Hilsen Truls Norby

(Vist 9592 ganger.)

Tags: brenselcelle, hydrogen oksygen,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden