Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Hovedstyret i NKS

Årsrapporter og referater fra hovedstyremøter - Kontaktskjema

Hovedstyret

Det sittende hovedstyret velges på det årlige rådsmøtet. Representantene velges for to år om gangen. I parentes er året representanten ble valgt og den lokalavdeling representanten kommer fra.
(Bytt ut [at] med @ i epost adresse).

[Bilde av Styret i Norsk kjemisk selskap]
Noen medlemmer av styret: Fra venstre mot høyre: Gro Johnsen, Hege Karlsen (visepresident), Stig Valdersnes (ikke lenger i styret) , Øyvind Mikkelsen (president), Jørn Hansen og Harald Walderhaug (generalsekretær).

President: Øyvind Mikkelsen
NTNU, 7491 Trondheim, (2016, Trondheim)
E-post: oyvind.mikkelsen [at] chem.ntnu.no

Visepresident: Hege Karlsen
(2016, Oslo avd.),

Styremedlem: Stein Helleborg
(2016, Grenland avd.),

Styremedlem: Gro Johnsen
(2017, Rogaland avd.),

Styremedlem: Jørn H. Hansen
(2016, Nord-Norge avd.),

Varamedlem: Hans-Jacob Skarpeid
(2016, Oslo avd.),

Varamedlem: Camilla Løhre
(2016, Bergen avd.),

Bedriftsrepresent: Nils Arne Jentoft
Dynea AS, (2017)

Bedriftsrepresent: Heidi Johnsen
Sintef, (2017)

 

Selskapets sekretariat:
Adresse: Norsk Kjemisk Selskap, p.boks 1107 Blindern, 0317 OSLO

Ønsker du kontakt med Norsk Kjemisk Selskap, bruk vårt kontaktskjema.

Generalsekretær: Harald Walderhaug
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 88. E-post: harald.walderhaug [at] kjemi.uio.no.

Kasserer: Finn Knut Hansen
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 54

 

Årsrapporter og referater

pdf_icon (1K)
Alle referatene er lagret i PDF-format.
Last ned Adobe Acrobat Reader hvis du ikke har programmet fra før.

Rådsmøte 5.5. 2017

Hovedstyremøte 03.03 2017

Hovedstyremøte 26.6 2017

Hovedstyremøte 18.12 2017

 

Rådsmøte 15.04. 2016

Hovedstyremøte 03.03 2016

Hovedstyremøte 17.06 2016

Hovedstyremøte 07.10 2016

 

Rådsmøte 17.04 2015

Hovedstyremøte 25.02 2015

Hovedstyremøte 10.06 2015

Hovedstyremøte 11.12 2015

 

Minutes of the Nordic Presidents’ Meeting in Longyearbyen, May 15. and 16. 2015.

 

Rådsmøte 9.04 2014

Hovedstyremøte 10.03 2014

Hovedstyremøte 19.06 2014

Hovedstyremøte 29.10 2014

Hovedstyremøte 12.12 2014

 

Eldre referater i arkiv

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap