Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Østfold avdeling

av Norsk kjemisk selskap

Hjem

Eldre møter

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Møteprogram 2007

Høst

Norsk Kjemisk Selskap i Østfold inviterer til populærvitenskapelig foredrag:

Er det mulig å lære kjemi gjennom å leke med maten?

ved Erik Fooladi Høgskolelektor, Høgskolen i Volda

Sammendrag:
En utfordring for realfagene er at mange opplever dem som vanskelige og til dels virkelighetsfjerne, og kjemien er kanskje dårligst stilt blant disse. En måte å gripe an dette er å søke å finne det eksotiske i det tilsynelatende velkjente; knytte kjemien tettere opp mot det folk opplever i hverdagen. Her har kjøkkenet et stort og uutnyttet potensial som læringsarena, både for realfag generelt og kjemi spesielt. Erik Fooladi underviser både i mat og helse, og naturfag/kjemi ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda, og vil i dette foredraget snakke om å bruke kjøkkenet og maten som innfallsvinkel til å undervise og lære kjemi. Eksempel på spørsmål som blir besvart (og demonstrert) er bl.a.: Kan man lage kokte egg fra bakvendtland - med stiv plomme og bløt hvite? Hvor mye skum kan man få av en eggehvite? Hva spiste folk før kjøleskapet var oppfunnet, og hva har dette med nobelprisen i kjemi å gjøre?

Vi serverer ost/snacks og rødvin/øl/mineralvann.

Påmelding til martin.lersch@borregaard.com eller 47 23 80 35

Tid: Torsdag 13. september kl. 19:00
Sted: Ingeniørhøgskolen, Sarpsborg

Alle er velkomne!

Vennlig hilsen styret

 

Avholdte møter

24. januar: Leif Riege fra Denomega fortalte oss at "Fett er sunt", særlig omega-3 fiskeoljer.

19. mars: Terje Berntsen, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning og medforfatter av FNs klimarapport: Klimaendringer - hva vet vi?

9. mai: Svein Stølen, Professor ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo: Glass? - ikke bare til pynt

 


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster