Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Østfold avdeling

av Norsk kjemisk selskap

Hjem

Eldre møter

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Møteprogram 2004

14. januar

Vannrensing og fellingskjemikalier

Kemira –Omvisning

Årsmøte ble avholdt på Kemira Chemicals AS i Fredrikstad. Kemira holdt et interessant foredrag om produksjon og bruk av fellingsreagenser for vannrensing. Foredraget omtalte også utviklingen og bruken av et mobilt renseanlegg. Kemira fortalte at de hadde et svært høy fokus på miljø ved valg av råvarer og i produksjonen. Besøket ble avslutet med en omvisning på produksjonsanlegget.

31. mars

Hva har kuer og betong til felles?

Berit G. Petersen fra Borregaard LignoTech

Berit Gudding holdt et interessant foredrag med demonstrasjoner om egenskapene og applikasjonsområdene til lignosulfonat. Tømmer kan brukes til mange ting utenom de mest kjente; husbygging og papir. Borregaard LignoTech utnytter de 30% av tømmeret som består av lignin. Lignin er bindemiddelet som holder fibrene sammen. Omgjort til lignosulfonat er dette er ypperlig dispergeringsmiddel og bindemiddel som blant annet brukes i betong, farging av tøy, plantevernmidler, dyrefôr og støvdemping.

12. mai

Prediktor og deres kjernevirksomhet.

Steinar Sælid fra Prediktor

Prediktor AS ble startet i 1995 av tre gründere, en av dem var Steinar Sælid. Sælid fortalte litt om Prediktors tilblivelse og virksomhet og deretter gikk han inn på følgene temaer fra Prediktors virksomhet:

- Styring og overvåkning av kvalitet i industriell produksjon basert på regnemodeller.

- Bruk av spektroskopiske målinger for online estimering av kvalitetsparametre.

1. september

”Trefiber komposittmaterialer - En ny verdiskapningsmulighet for våre skoger”

Per Nygård fra PFI

Prosjektleder Per Nygård orienterte om produktegenskaper og anvendelsesmuligheter for komposittmaterialer som inneholder trefibre. Disse produktene forener styrke og letthet fra treet med plastmaterialenes vedlikeholdsfrihet. Han hadde også med et rikt utvalg av produktprøver som varierte fra inventar i bilmodeller til båtbrygger. I følge foredragsholderen er det et stort marked for denne materialtypen i Europa, hvor det er forventet en vekst på opp mot 10 milliarder kroner i løpet av en 5 års periode.

14. oktober

Akevitt.

Lars Ole Ørjasæter

Lars Ørjasæter hadde et glimrende foredrag om akevitt. Foredraget omtalte akevittens historie og hvorledes den ble/blir produsert. Lukteprøver av diverse krydder samt smaksprøver av 5 karakteristiske akevitt typer var et av flere høydepunkter.


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster