Styret

Styret for Norsk kjemisk selskap Oslo avdelingen
Leder: Kim Alex Fredriksen

Nestleder: Espen Harbitz

Kasserer: Stian Svelle

Sekretær: Helle Malerød

Styremedlemmer: Kristin Bergum, Rune Johannesen, Mari Alnes, Gunnar Herstad, Hanne Therese Bonge-Hansen

Styret kan kontaktes på nkso-styret@kjemi.uio.no