Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Det 21. Organisk Kjemiske Høstmøte

NKS Faggruppe for Organisk Kjemi (FOK) arrangerer

Det 21. Organisk Kjemiske Høstmøte

Selective Synthesis in Chemical Biology

Fredag 20. oktober 2017, kl. 09.30 - 16.00; kaffe/te og registrering fra kl. 09.00.

Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo

Registreringsavgift inkl. lunch og kaffe:

-- Ansatte i industri og instituttsektoren kr. 1200,-

-- Ansatte og studenter fra universiteter og høgskoler kr. 600,-

-- Alle ikke NKS medlemmer kr. 1500,-

Påmelding

Påmelding pr. e-post til t.v.hansen@farmasi.uio.no. Oppgi navn, tittel, adresse, telefon og e-postadresse.

Registreringsavgift betales til konto 2480 0961 951. NKS-FOK v/ Inger Reidun Fjeldskaar Aukrust, Bjørnslettveien 7, 0382 Oslo.

Hvis det foretas én innbetaling for flere deltakere, vennligst angi for hvilke personer betalingen gjelder!

Frist for påmelding og betaling av registreringsavgift er

onsdag 11. oktober 2017.

Last ned mer informasjon (pdf)

Foredragsholdere

Karl-Heinz Altmann, ETH, Zurich. Nettside

Tittel: Total Synthesis and Functional Exploration of Bioactive Natural Macrocycles

Maria Mercedes Amat, University of Barcelona. Nettside

Tittel: Chiral Tricyclic Lactams as Multipurpose Scaffolds for the Efficient Synthesis of Decahydroquinoline alkaloids

Petri Pihko, University of Jyväskylä. Nettside

Tittel: Can we design organocatalysts?

Stuart Conway, University of Oxford. Nettside

Tittel: The Development of Potent CREBBP Bromodomain Ligands

Kenso Soai, Tokyo University of Science Kagurazaka. Nettside

Tittel: Asymmetric Autocatalysis and the Origin of Homochirality

[til toppen av siden]Kontakt Norsk Kjemisk Selskap