Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Reisestipend

NKS Faggruppe for organisk kjemi (FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på OKV-33.

Last ned informasjon om reisestipend (pdf).

Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder ett foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2018

Søknaden sendes på e-post til Trond Vidar Hansen, t.v.hansen@farmasi.uio.no innen fredag 24. november 2017 kl. 23.59.

Søknaden må inneholde følgende:

• Navn og adresse på søker

• Navn på veileder(e)

• Finansieringskilde for stipendiater (forskningsråd, universitet, etc.)

• Tittel på masteroppgave/dr.grads-oppgave

• Tittel på foredrag eller poster

Stipendet dekker billigste innkvartering og reise på billigste måte. Søkeren må dokumentere reiseutgifter og innbetalt deltakeravgift innen fredag 23. februar 2018 for å få utbetalt stipendiet.

Opplysning om hvem som får tildelt stipend vil bli kunngjort innen 27. november 2017, som er før påmeldingsfristen for vintermøtet 1. desember 2017.

Dersom det kommer inn for mange søknader i forhold til mengden tilgjengelige midler blir mastergradsstudenter prioritert foran dr.gradsstudenter. Søkere som har fått stipend for deltagelse ved tidligere vintermøter blir lavere prioritert. Stipendene utbetales etter at møtet er avholdt mot innsending av originale kvitteringer og medlems nr i NKS-FOK. Bankkonto må oppgis. Dokumentasjon må sendes innen fredag 23. februar 2018. Dette sendes til FOK-styrets kasserer eller leder. Fravær av dokumentasjon innen fristen gir tap av stipend!

Siden stipendene utbetales etter at møtet er avholdt, må den enkelte selv sørge for innbetaling av konferanseavgiften og betaling av transportkostnadene av andre midler.

Informasjon om møtet finnes på http://www.kjemi.no/organisk/okv33/

På vegne av Faggruppen for Organisk kjemi,

Trond V. Hansen

[til toppen av siden]Kontakt Norsk Kjemisk Selskap