Norsk Kjemisk Selskap

Medlemskap i Norsk Kjemisk Selskap

Alle med interesse for kjemi kan bli medlem.
Basiskontingenten er kr. 450,- pr. år. Honnør (over 67 år) kr. 225,- Ungdom (under 26 år) kr. 100,-.
I tillegg kommer eventuelle medlemskap i faggrupper, som koster kr 25,- pr faggruppe pr år. NKS har også konsern- og bedriftsmedlemmer. For disse gjelder egne satser.

All kommunikasjon med selskapet skjer via epost. Vi sender også kontingentkrav ut via epost.

Medlemskapet inkluderer tidsskriftet "KJEMI". Bladet sendes til medlemmer som er bosatt i Norden. I skjemaet kan du velge å få KJEMI tilsendt i posten eller kun lese bladet på nett, på www.kjemidigital.no

Spørsmål om medlemskap? Utmelding? Send en epost til medlem@kjemi.no. Skjema for endring av kontaktinformasjon.

Innmeldingskjema 

Om du ønsker ungdoms- eller honnør-medlemskap må du oppgi fødselsdato.

Vil du motta bladet KJEMI i posten?
 
Jeg ønsker å bli registrert i følgende faggruppe(r):
(Kontingenten øker med kr. 25 pr. faggruppe du melder deg inn i.)

Faggruppe for Analytisk kjemi

Faggruppe for Katalyse

Faggruppe for Kjemiens historie

Faggruppe for Kjemiundervisning

Faggruppe for Kjemometri

Faggruppe for Krystallografi og strukturkjemi - Ny i 2023

Faggruppe for Kvantekjemi og modellering

Faggruppe for Makromolekyl- og kolloidkjemi

Faggruppe for Matkjemi (Tidligere FENT)

Faggruppe for Organisk kjemi

Faggruppe for Uorganisk kjemi og materialkjemi

 

Tilbake til kjemi.no