NKS
Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]
Medlemskap
Kjemi-info
 
kaliumhekacyanoferrat (17K)

Medlemsbok

Styret i NKS har arbeidet med å utgi en medlemsbok, med en liste over alle sine medlemmer. En slik medlemsbok er blitt utgitt ved flere anledninger i selskapets historie.

Her finner du denne listen. Alle som er nevnt i denne listen har gitt sitt samtykke til å stå oppført. Listen er ikke fullstendig. Pr 17.04.12 består listen av 65 % av medlemmene

Savner du ditt eget navn?
Gå til denne siden og fyll ut skjemaet du finner der.

 

Medlemsliste

Selve listen er kun tilgjengelig for NKS' medlemmer. For å få tilgang må du oppgi et passord. Dette passordet får du av leder av lokalavdeling eller faggruppe hvor du er medlem. Du kan også få det tilsendt pr. epost.

   >>>>   Vis medlemslisten

 

Mangler passord?
Har du registrert din epost hos NKS, kan du få passordet tilsendt.

 

 

Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster