Makromolekyl- og kolloidvitenskapelig høstmøte 2009

 

NKS Faggruppe for Makromolekyl- og Kolloidkjemi inviterer medlemmer og andre interesserte til høstmøte i:

Ingeniørenes Hus, Oslo (Birkeland+Eyde salen)

Fredag 16. oktober , 2009

Faggruppen har i år erstattet vårt tradisjonelle vårmøte med et høstmøte. På samme måte som før er møtet først og fremst tenkt å være et kontaktskapende forum for vitenskapelige og industrielle miljøer innen fagområdet i Norge. Meld deg derfor på for en faglig og sosial oppdatering!

Tema: Hybridmaterialer

Hybridmaterialer er materialer sammensatt av både uorganiske og organiske deler. De kan ha mange ulike strukturer, f.eks. (tynne) filmer med vekslevis uorganiske og organiske lag, kjerne/skall-partikler med uorganisk kjerne og organisk skall (eller motsatt), porøse strukturer av sammensatte faser, (nano-) kompositter med uorganiske partikler i en organisk matrise, osv. I dette møtet har vi prøvd å sette sammen et program med emner representative for flere ulike typer hybridmaterialer.

Registreringsavgift inkl. lunch og kaffe:   Ansatte i industri og forskningsinstitutt: kr. 900,-
Ansatte fra universiteter og høgskoler (inkl. stip.): kr. 450,-
Studenter/Master studenter: Gratis!
OBS: Industry Lecture holdes dagen før, på Kjemisk Institutt (den 15.10).

*Generell orientering om møtet (pdf-format)

*Elektronisk påmeldingsskjema


Foredrags-
holdere:

Professor Mats Andersson, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg. Mats Andersson leder en forskargrupp som arbetar med polymer elektronik för olika tillämpningar, t ex elektroresponsiva polymerer som går atttycka på papper. Han har lång erfarenhet av arbete med ledande polymerer för bl a ljusdioder och polymera solceller.

Førsteamanuensis Wilhelm Glomm, Ugelstad Laboratoriet, Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, NTNU, Trondheim. Wilhelm Glomm arbeider med ”soft condensed matter on surfaces” for ulike applikasjoner, spesielt hvordan polypeptider og polymerer interagerer med plane og kurvede edelmetall overflater. Han forsker også på utnyttelse av de optiske egenskapene til plasmonske materialer.

Professor Eva Malmström Jonsson, Avdelningen för Fiber- och Polymerteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Eva har mångårig erfarenhet av arbete med funktionella polymera materal så som hyperförgrenade polymerer och dendrimerer för olika tillämpningar. Eva Malmström Jonsson arbetar också med av kontrollerad polymerisation från biofibrer. Sedan april 2009 är Eva Prorektor vid KTH med ansvar för utbildningens roll i samhället.

Professor Andrzej Jarzebski, Dept of Chemical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Polen. Andrzej Jarzebski arbetar med syntes av funktionaliserade material, framför allt katalysatorer och bärarmaterial för enzym och biokatalysatorer, med hjälp av sol-gel kemi. Han forskar också på microreaktorer för tillämpningar inom finkemikaliesyntes och nanofluider.

Senior Forsker Ann-Kristin Honerud, Invitrogen Dynal AS del av Life Technologies. Ann-Kristin Honerud arbeider ved forskning og –utviklings avdelingen for partikkelteknologi. Invitrogen Dynal produserer og utvikler polymerpartikler og magnetiske polymerpartikler som anvendes i en rekke applikasjoner innenfor diagnostikk, biomolekyl- og celleseparasjon.

Foredrag

*Timeplan

 

Abstracts

*Abstracts

Crowd

*Deltagere

*Fotoalbum - bilder fra møtet
  *Møtereferat

Siden oppdatert 6.10.2009