Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Vedtekter for faggruppa

 

Last ned vedtekter (pdf)

 

Se også statutter fra 1990 (pdf)


Kontakt Norsk Kjemisk Selskap