Internasjonalt

IUPAC og EUChems

 

NKS er medlem av IUPAC, International Union for Pure & Applied Chemistry, og EuCheMS, European Association for Chemical and Molecular Sciences.