Employment Survey – Frist 31.3

ESEC2 – 2nd Employment Survey for European Chemists

Norsk Kjemisk Selskap oppfordrer alle kjemikere til å svare på denne store arbeidsmarkedsundersøkelsen i regi av EuCheMS.

Frist: 31. mars

Lenke til undersøkelse

Dette er den andre undersøkelsen i regi av EuCheMS som ser på arbeidssituasjonen for kjemikere og kjemiingeniører i Europa. Spesielt kartlegges arbeidsmarkedsbehov, og hva som ansees som viktige kriterier i tilretteleggelse av en vellykkede karrierer for nyutdannede.

Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2015 og er fritt tilgjengelig fra Chemistry – A European Journal 21 (2015) 9921–9935 (DOI: 10.1002/chem.201501364). Den nåværende ESEC2 undersøkelsen foregår parallelt og i samarbeid med American Chemical Society. ESEC2 er støttet av European Chemical Industry Council (CEFIC). Undersøkelsen utføres i regi av European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) og European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS).

Undersøkelsen er anonym og tar ca. 5 minutter å gjennomføre, det kan velges mellom Norsk eller Engelsk språk. Ingen personlige data vil offentliggjøres.

Når undersøkelsen er gjennomført er det ikke mulig å gjøre endringer i ettertid, så være nøye å fyll ut fullstendig før levering. Hvis du ønsker å motta en personlig kopi av rapporten, kan du legge inn e-post adressen etter at undersøkelsen er levert (det er ikke noe kobling mellom innsendt skjema og e-post adresse som oppgis). For å unngå inkompatibilitet mellom ulike nasjonale vilkår (programmer, sertifikater, grader) brukes internasjonal klassifisering (UNESCO, EU).

Hvis du har noen spørsmål angående spørreskjemaet, kan du kontakte din nasjonale kontaktpunktet for ESEC2 (oyvind.mikkelsen@chem.ntnu.no).

 

www.kjemidigital.no

KJEMIdigitalt

Digital utgave av Kjemi

Tidsskriftet Kjemi er nå digitalisert – i første omgang tilbake til utgave 6 – 2010.

Kjemi finner du nå på www.kjemidigital.no

Reservasjon mot papirutgave

Dette betyr at de som ønsker det heretter kan «reservere seg» i forhold til å få papirutgave i postkassen. Dersom du kun ønsker den digitale utgaven heretter: Send en e-post til medlem@kjemi.no og oppgi fullt navn og eventuelt medlemsnummer (som står bak på Kjemi du fikk i postkassa).

 

En spennende historie

Norsk kjemisk selskap har en spennende historie.

Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora.

Noen høydepunkt

Odd Hassel (1897 – 1981) fikk nobelprisen i kjemi i 1969 sammen med Sir Derek Barton «for sin innsats for konformasjonsbegrepets utvikling og anvendelse innen kjemien».

NKS tok i 1967  initiativet til “Hasselforelesningene” . Forelesningene arrangeres av en komité på fire medlemmer. To medlemmer oppnevnes av Kjemisk institutt, UiO og to av Norsk kjemisk selskap.

Ellen Gleditch   (1879-1968)  studerte radioaktivitet hos Marie Curie i Paris og ble Norges første autoritet innen dette feltet.  Hun var professor i uorganisk kjemi fra 1929 til 1946 og som det, Norges andre kvinnelige professor.

Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) og Peter Waage  (1833-1900) foreslo i 1864  massevirkningsloven. Den  den eneste kjemilov stilt opp av nordmenn.

Goldberg og Waage medaljen: Norsk Kjemisk Selskaps medalje til minne om Guldberg og Waages massevirkningslov.  Medaljen ble innstiftet 11. mars 1964 i forbindelse med selskapets feiring av 100-års dagen for Guldbergs og Waages oppdagelse av massevirkningsloven. Odd Hassel var den første mottaker av medaljen.

Er du opptatt av kjemiens historie? Ta kontakt med faggruppen med samme navn.