LabNorges pris til unge forskere

Lab Norges forskningspris til unge forskere blir delt ut i forbindelse med Lab-messene, denne gangen Lab 18, som arrangeres på Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018.

Prisen deles ut til forskere under 35 år og som forsker innen naturvitenskap knyttet til laboratorie. Kandidater til prisen må nomineres. Nærmere opplysning framgår av kunngjøringen.

Lab Norge har etablert en pris for utdeling til unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innen naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier. Prisbeløpet er inntil NOK 100.000. Prisen kan deles mellom flere.

Nominasjon av kandidater skal inneholde maksimalt to sider begrunnelse, en publikasjonsliste og beskrivelse av eventuelle patenter.
Nominasjonen sendes som én samlet pdf-fil til post@labnorge.no.
Det vil bli innstilt tre kandidater som må presentere sitt arbeid for komitéen og prisen blir delt ut under Lab 18 på Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018.

Frist for innlevering av nominasjoner: 30. juni 2018.

Les mer på LabNorges nettsider.

www.kjemidigital.no

KJEMIdigitalt

Digital utgave av Kjemi

Tidsskriftet Kjemi er nå digitalisert – i første omgang tilbake til utgave 6 – 2010.

Kjemi finner du nå på www.kjemidigital.no

Reservasjon mot papirutgave

Dette betyr at de som ønsker det heretter kan «reservere seg» i forhold til å få papirutgave i postkassen. Dersom du kun ønsker den digitale utgaven heretter: Send en e-post til medlem@kjemi.no og oppgi fullt navn og eventuelt medlemsnummer (som står bak på Kjemi du fikk i postkassa).